تفاوت هدفون و اسپیکر مانیتورینگ

طبقه بندی: پیانو دیجیتال و متعلقات استودیویی


برای همه ما پیش میاید كه ناگزیر از استفاده از هدفون به جای بلند گو به عنوان ابزار شنود ( Monitoring ) صوتی باشیم.دلایلی متفاوت ممكن است سبب این ترجیح باشند.هدفون امكان استفاده شخصی بدون ایجاد ناراحتی برای دیگران را فراهم میكند ، پاسخ صوتی بلندگو ها تحت تاثیر اتاقی كه در آن قرار گرفته باشند می باشد.در صورتی كه هدفون مستقل از اتاق است.هدفون قابل حمل است و میتوان آن را به عنوان مرجع صوتی هنگامی كه به بلندگو های دیگران اعتمادی نیست و یا اصلا امكان استفاده از بلندگو وجود ندارد به همراه برد.بهای هدفون با كیفیت عالی بسیار كمتر از یك جفت بلندگوی با كیفیت مشابه است و در مواردی كه اتاق ضبط و فرمان یكی است استفاده از بلندگو وقتی كه میكروفون روشن باشد غیر ممكن خواهد بود. اكنون پرسش این است كه آیا میتوان از هدفون به جای بلندگو استفاده كرد؟

در واقع رفتار صوتی هدفون با بلندگو تفاوت زیادی دارد و از آنجایی كه بخش بسیار بیشتر موسیقی ضبط شده، برای پخش توسط بلندگو تنظیم شده است استفاده از هدفون پاسخ متفاوتی را به دنبال خواهد داشت:

اسپیکر مانیتورهای حرفه ای استریو معمولا دارای 2 یا 3 درایو می باشند . درایو کوچکتر توئیتر نام دارد و مسئول پخش فرکانسهای بالاتر است. درایو میانی فرکانس های Mid و درایو بزرگتر (ووفر) فرکانس های بپ را پخش می کنند . سیستمی به نام Crossover مسئولیت تفکیک این فرکانس ها را به عهده دارد . اما در هدفون مانیتورهای استریو معمولا تمامی فرکانس های یک صوت توسط یک درایو پخش می شود. 

در یك سیستم  مونیتورینگ استریویی دو بلندگویی ، اصوات از بلندگوهای مقابل به هر دو گوش میرسند ( البته با نسبت های متفاوت ) گوش دور تر اصوات را از بلندگوی سمت مقابل با دامنه كمتر و تاخیر زمانی بیشتر دریافت میكند اگر به طور روشن تر توضیح دهیم یعنی اینكه در حالت استریو باید بلندگو ها درست در مقابل جلوی بدن با فاصله یكسانی از هم قرار بگیرد یعنی اینكه هم از نظر نصب در ارتفاعی یكسان با هم باشند و هم از نظر فاصله آن ها با بدن و فاصله شان با هم در نقطه یكسان قرار گرفته باشند. در این حالت به عنوان مثال گوش سمت چپ صدای بلندگویی كه در سمت چپ ( روبروی آن ) قرار دارد را سریعتر دریافت میكند و گوش سمت راست صدای بلندگویی كه در سمت راست قرار دارد را سریعتر دریافت میكند و همچنین صدای بلندگوی سمت راست دیرتر به گوش چپ و بلندگوی سمت چپ دیرتر به گوش راست میرسد همچنین بازتاب اصوات توسط دیوار ها و كف و سقف اتاق نیز همراه با اصوات اصلی به گوش میرسند.دیگر آنكه گوش دورتر در پشت سایه آكوستیكی سر قرار میگیرد و اصوات زیرتر بیشتر تحت تاثیر این سایه آكوستیكی هستند.در نتیجه پاسخ فركانسی دو گوش متفاوت خواهد بود.بدین ترتیب گوش های ما از تحلیل نسبت به دامنه ها و تاخیر زمانی و تغییر فاز اصوات و تغییر فركانسی، میتوانند موقعیت منابع صوتی ( چپ و راست ، جلو و عقب و بالا و پایین) را در فضای سه بعدی مجسم كنند. در صورتی كه در مورد هدفون، هر گوش فقط توسط یك گوشی تغذیه می شود و بنابراین در عمل فقط اختلاف دامنه بین دو گوش میتواند موقعیت را مشخص كند و اختلاف فاز و پاسخ فركانسی بین دو گوش و بازتاب های اتاق حذف خواهند شد. موقعیت فقط بین دو گوش روی یك خط راست در وسط سر از چپ به راست و بلعكس احساس می شود و موقعیت های جلو و عقب قابل تشخیص نخواهند بود موقعیت های چپ و راست هم مانند بلندگو نبوده و بزرگنمایی می شوند یعنی اصوات نسبت به بلندگو بیشتر متمایل به طرفین احساس می گردند.

تفاوت دیگر بین هدفون و بلندگو در تحلیل اصوات در مغز است. در بلندگو چون هر دو گوش منبع صوت را میشنوند مغز اطلاعات مربوط به هر دو گوش را با هم پردازش كرده و نوعی اثر هم پوشانی خاص به نام Stereo Masking توسط مغز اعمال میشود.در صورتی كه در هدفون، مغز اطلاعات هر گوش را به طور مجزا تحلیل میكند و اثر هم پوشانی متفاوت خواهد بود در نتیجه بعضی از جزییات در صدا كه توسط بلندگو ها شنیده نمیشوند در هدفون بزرگنمای میگردند. در مورد اصوات بم نیز وضع متفاوت است . اصوات بم نه فقط توسط پرده گوش بلكه توسط استخوان ها و بدن نیز احساس میشوند و بلندگو ها میتوانند تمامی سطح بدن را به ارتعاش در بیاورند در حالیكه هدفون ها فقط روی پرده گوش و كمی هم بر استخوان های جمجمه عمل میكنند و بنابراین پاسخ فركانس بم هدفون با بلندگو متفاوت میباشد.

از آنجاییكه هدفون ها معمولا واپیچش دامنه كمتری نسبت به بلندگو ها دارند جزییات فركانسهای میانی در هدفون ها بهتر از بلندگو های معمولی شنیده خواهد شد.دراین صورت میكسی كه توسط هدفون تراز شده،ممكن است هنگام پخش توسط بلندگو فاقد جزییات فركانس های میانی شنیده شود. همچنین برابر سازی (Equalization) و تنظیم مقدار واكنش (Reverb) و افكت های شبیه ساز محیطی توسط هدفون ممكن است به نتایج نامناسب برای پخش توسط بلندگو منجر گردد.واپیچش فازنیز با هدفون بسیار بهتر از بلندگو قابل تشخیص است زیرا بازتاب های صدا در اطاق كه باعث عدم وضوح پاسخ حوزه زمانی در بلنگو ها و در نتیجه عدم وضوح رفتاری فازی میشود در شنود با هدفون وجود ندارد.

برابر سازی (Equalization) در بلندگو ها و هدفون ها ممكن است با هم متفاوت باشد. پاسخ فركانسی هر منبع صدا در فضای باز (Free-Field) با فضای بسته (diffuse- Field) متفاوت است زیرا صرفنظر از تشكیل امواج ایستاده ، صدای تولید شده در فضای بسته حاصل مجموع صدای اصلی و بازتاب های متوالی از سطوح اتاق است كه در اثر طی مسافت بسیار بیشتر به صدای اصلی در شرایط نا مساعد از نظر آكوستیك اتاق در شنود دقیق مشكل ساز میشوند. ( این بازتاب ها بار ها و بارها طول اتاق را طی میكنند)

بنا به دلایل مذكور ، شنود با هدفون نسبت به بلندگو كاملا متفاوت است و در موارد حساس و دقیق به عنوان مرجع صوتی برای ضبط و میكس صدا و موسیقی و ارزیابی صوتی ، باید به عنوان ابزار كمكی و نه اصلی مورد استفاده قرار گیرد مگر آنكه هدف، تولید صدا برای شنود با هدفون باشد.در هر صورت همواره استفاده از هدفون های با كیفیت عالی بشدت توصیه می شود.

تکنولوژی موسیقی و مهندسی صدانظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.