آثار خودم

طبقه بندی: آثار خودم

قطعه شماره یک با نام Shadow را می توانید از اینجا دانلود نمایید. تمام حقوق این اثر متعلق به newagepiano.ir است.


قطعه شماره دو با نام School را می توانید از اینجا دانلود نمایید. تمام حقوق این اثر متعلق به newagepiano.ir است. این قطعه نیز همانند قطعه شماره یک با پیانو دیجیتال یاماها و بدون استودیوی حرفه ای ساخته شده است. سازها سمپل شده اند.


قطعه شماره سه با نام Night Sky را می توانید از اینجا دانلود نمایید. تمام حقوق این اثر متعلق به newagepiano.ir  است.